Oferta Szkoleń CDN na Styczeń - Luty 2018 r. i Kalendarz Szkoleń CDN na Styczeń - Luty 2018 r.

05-09-2017

Zapraszamy do udziału

więcej


Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli – doradców zawodowych

16-10-2017

Zapraszamy do udziału

więcej


Bezpłatne spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego - 23.01.2018 r.

05-01-2018

Zapraszamy do udziału zainteresowanych Nauczycieli Języka Polskiego

więcej


Szkolenię nt.: Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w ujęciu nowych przepisów w przedszkolu - 30.01.2018 r.

19-01-2018

Zapraszamy do udziału Dyrektorów przedszkoli

więcej


Szkolenie nt.: Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w ujęciu nowych przepisów w szkole - 31.01.2018 r.

19-01-2018

Zapraszamy do udziału Dyrektorów szkół

więcej


Szkolenie nt.: Zmiany w Karcie Nauczyciela 2018 r. (szkolenie nr 302) - 12.02.2018 r.

12-01-2018

Zapraszamy do udziału zainteresowanych dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli

więcej


Bezpłatne spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii - 13.02.2018 r.

05-01-2018

Zapraszamy do udziału zainteresowanych Nauczycieli Historii

więcej


Szkolenie nt.: Papierowe upominki. Działania twórcze wspierające rozwój manualny i kreatywność dziecka (szkolenie nr 234) - 19.02.2018 r.

10-01-2018

Zapraszamy do udziału zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół / placówek oświatowych

więcej


Szkolenie nt.: „Kto czyta książki, żyje podwójnie". Jak promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży? (szkolenie nr 274) - 21.02.2018 r.

19-01-2018

Zapraszamy do udziału nauczycieli języka polskiego, bibliotekarzy, miłośników poezji

więcej


Szkolenie nt.: Podstawowy kurs szachowy - Cz.I._11.01.2018; Cz.II._ 22.02.2018; Cz.III._15.03.2018; Cz.IV._05.04.2018

08-11-2017

Zapraszamy do udziału nauczycieli wszystkich typów szkół, wychowawców świetlic

więcej