Studia podyplomowe 2018 / 2019

28-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Terminy warsztatów zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ”

04-09-2018

Zapraszamy zadeklarowanych Nauczycieli do zapoznania się z terminami warsztatów

więcej


Oferta Szkoleń CDN na r. szk. 2018 / 2019

20-06-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Oferta Szkoleń CDN na Wrzesień - Październik 2018 r. i Kalendarz Szkoleń CDN na Wrzesień - Październik 2018 r.

21-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Kurs języka angielskiego r. szk. 2018 / 2019

14-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

11-06-2018

więcej


III Konferencja Empatii - 20 i 21.10.2018 r.

25-06-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Konferencja pt.: Jak dzisiaj wspierać rozwój dziecka? Wyzwania - rozwiązania - 23.10.2018 r.

03-07-2018

Uwaga: nastąpiła zmiana miejsca konferencji! Konferencja odbędzie się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu przy ul. Białostockiej 17

więcej


Szkolenie nt.: BILATERALNA INTEGRACJA – PROGRAM SZKOLNY - 27.10.2018 i 28.10.2018 (sobota-niedziela)

03-09-2018

Zapraszamy do udziału osoby pracujące z dziećmi mającymi problemy z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową z problemami szkolnymi: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy wspierający, specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele wychowania fizycznego, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy, logopedzi, rodzice

więcej


Szkolenie nt.: Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i emerytury w świetle aktualnych przepisów - 29.10.2018 r.

05-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej