Oferta Szkoleń CDN na Marzec - Kwiecień 2018 r. i Kalendarz Szkoleń CDN na Marzec - Kwiecień 2018 r.

14-02-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Miejski konkurs filmowy pt.: „JESTEŚMY DUMNI Z SOSNOWCA”

20-04-2018

Zapraszamy do udziału w uczniów drugich klas sosnowieckich gimnazjów i nauczycieli

więcej


Miejski konkursi pt.: „Zakochaj się w Sosnowcu” - 18 maja 2018 r.

06-04-2018

Zapraszamy do udziału uczniów drugich klas sosnowieckich gimnazjów

więcej


Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli – doradców zawodowych

16-10-2017

Zapraszamy do udziału

więcej


KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU - 17 i 26.04.2018 r.

16-02-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Praca z uczniem z dysleksją z wykorzystaniem technik szybkiego uczenia - 25.04.2018 r.

12-04-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą – organizacja zajęć, imprez i wycieczek w kontekście nowych przepisów - 7.05.2018 r.

24-04-2018

Zapraszamy do udziału dyrektorów, wicedyrektorów oraz zainteresowanych nauczycieli

więcej


Szkolenie nt.: Odpowiedzialność prawna nauczycieli: etyczna, dyscyplinarna, cywilna i karna - 8.05.2018 r.

24-04-2018

Zapraszamy do udziału dyrektorów, wicedyrektorów oraz zainteresowanych nauczycieli

więcej


Bezpłatne szkolenie dot. Niebieskiej Karty: 10.05.2018 (czwartek)

22-03-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych

07-02-2017

Zapraszamy do nowego modelu wspomagania szkoły i placówki oświatowe

więcej