Oferta Szkoleń CDN na Marzec - Kwiecień 2019 r. i Kalendarz Szkoleń CDN na Marzec - Kwiecień 2019 r.

08-02-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Oferta Szkoleń CDN na r. szk. 2018 / 2019

20-06-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Program "Spójrz Inaczej" w zreformowanej szkole – szkolenie realizatorów w klasach I - III

18-02-2019

Brak wolnych miejsc

więcej


Program "Spójrz Inaczej" w zreformowanej szkole – szkolenie realizatorów w klasach IV - VI

18-02-2019

Brak wolnych miejsc

więcej


III Śląski Kongres Prawa Oświatowego Szkoła wobec wyzwań prawnych i organizacyjnych 2019/2020 - 20-21.03.2019 r.

13-03-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Spektakle i panele dyskusyjne organizowane w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4

20-03-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Zadania prawne szkoły oraz dyrektora wynikające z obowiązku szkolnego i nauki - 22.03.2019 r.

25-02-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Wykorzystanie i łączenie wiodących metod wychowania muzycznego w pracy z dziećmi w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym (Rytmika dalcroze’owska, metoda Orffa, metoda Kodaly’a) - 22 i 29.03.2019 r.

18-03-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Bezpłatne szkolenie doskonalące dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową - 23.03.2019 r.

18-03-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi - Grupa 1. - 23.03.2019 r. i Grupa 2. - 30.03.2019 r.

07-02-2019

Zapraszamy do udziału

więcej