Szkolenie nt.: Storytelling w nauczaniu - 30.05.2019 r.

18-04-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Ósmy, dziewiąty i dziesiąty warsztat z cyklu szkoleń nt.: DIALOG. DROGA TWOJEJ WEWNĘTRZNEJ PRZEMIANY - 02.06.2019 r.

23-05-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Sieć Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych - 03.06.2019 r. - Cz. X.

11-12-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Rozwijamy wszystkie zmysły - 05.06.2019 r.

20-05-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Kreatywne nauczanie języka angielskiego w klasach IV-VIII oraz gimnazjalnych - 07.06.2019 r.

19-05-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Laboratorium Pedagogiki Teatru - Kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej - Część VIII. Dobrodziejstwo improwizacji - 08.06.2019 r.

11-12-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE - z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych - 11.06.2019 r.

22-05-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCEIA DLA NAUCZYCIELI - DORADCÓW ZAWODOWYCH - 19.06.2019 r. - Część IX.

20-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

11-06-2018

więcej