Szkolenie nt.: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek - Część 1 - 16.11.2018 r.

30-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Grupa Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych - 16.11.2018 r. Cz.III

14-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCEIA DLA NAUCZYCIELI - DORADCÓW ZAWODOWYCH - 16.11.2018 r. - Cz.III

20-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora - 16.11.02018 r.

12-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Edukacja obywatelska, edukacja globalna i dla zrównoważonego rozwoju w działaniach szkolnych–wymiana dobrych praktyk i refleksji - 21.11.2018 r.

06-11-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Innowacje w szkole i przedszkolu. Nowe przepisy – nowy sposób działania i dokumentowania - 22.11.2018 r.

31-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Wymagania nadzoru pedagogicznego w praktyce - 23.11.2018 r.

06-11-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Stosowanie kart matematycznych Grabowskiego na lekcjach, zajęciach dodatkowych i w świetlicy - 26.11.2018 r.

30-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi w świetle zmienionych przepisów - 27.11.2018 r.

06-11-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów metodami aktywizującymi (klasy I - III) - 28.11.2018 r.

01-10-2018

Zapraszamy do udziału

więcej