Szkolenie nt.: TWORZYMY JEDNĄ DRUŻYNĘ - INTEGRACJA ZESPOŁU KLASOWEGO - 26.09.2018 r.

21-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Dzieje Zagłębia Dąbrowskiego – warsztaty merytoryczne dla nauczycieli - do 27.09.2018 r. do 01.2019 r.

05-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: 5 kroków pozytywnej edukacji - cz. I - 01.10.2018 r., cz.II - 15.10.2018 r., cz. III - 29.10.2018 r., cz. IV - 12.11. 2018 r., cz. V - 26.11.2018 r.

21-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Odpowiedzialność prawna nauczycieli i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych - 2.10.2018 r.

21-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Noga tu, ręka tam – czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss - 5.10.2018 r.

20-09-2018

Zapraszamy do udziału nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli nauczania początkowego, nauczycieli świetlic szkolnych oraz nauczycieli ognisk terapii zajęciowej

więcej


Szkolenie nt.: Lider kompleksowego wspomagania w szkole / przedszkolu - 9.10.2018 r. Cz. II

20-08-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Grupa Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych - 16.10.2018 r. Cz.II

14-09-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Dziecko nie nawiązujące kontaktu – „foch” czy zaburzenie? O mutyzmie wybiórczym dla nauczycieli, pedagogów i logopedów - 19.10.2018 r.

04-09-2018

Zapraszamy do udziału nauczycieli, pedagogów, logopedów wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek

więcej


III Konferencja Empatii - 20 i 21.10.2018 r.

25-06-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Konferencja pt.: Jak dzisiaj wspierać rozwój dziecka? Wyzwania - rozwiązania - 23.10.2018 r.

03-07-2018

Zapraszamy do udziału nauczycieli, rodziców pedagogów, psychologów i innych specjalistów

więcej