Szkolenie nt.: NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I INNE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2019 - 25.03.2019 r.

28-01-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Konferencja pt. Pozytywny narzędziownik w pracy nauczyciela przedszkola i szkoły - 26.03.2019 r.

07-03-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Rola nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole masowej Współpraca nauczyciela wspomagającego z gronem pedagogicznym - 26.03.2019 r.

20-02-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Stymulacja rozwoju językowego dziecka, czyli jak pomóc dziecku z problemami w mowie - 28.03.2019 r. i 04.04.2019 r.

25-01-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Podstawy programowania w środowisku Blockly i języku PYTHON - 29 i 30.03.209 r.

07-02-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Laboratorium Pedagogiki Teatru - Kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej - Część V. Teatr bez granic - 30.03.2019 r.

11-12-2018

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Zasady tworzenia i funkcjonowania regulaminu pracy w placówkach oświatowych - 01.04.2019 r.

22-02-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - 01.04.2019 r.

19-03-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - 01.04.2019 r.

19-03-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Ciekawe pomysły na lekcje z lekturą w klasach VII - VIII - 02.04.2019 r.

20-02-2019

Zapraszamy do udziału

więcej