Szkolenie nt.: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu - 22 i 29.10.2019 r.

29-09-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Sieć Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych - 23.10.2019 r. - Cz. II.

25-09-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Neurodydaktyka – nauka przyjazna mózgowi - 24.10.2019 r.

29-09-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek (część I) - 25.10.2019 r.

29-09-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Premiera nauczycielska: „MIĘDZY USTAMI A BRZEGIEM PUCHARU” - 25.10.2019 r. godz.: 19.00

04-10-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Bezpłatne szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych (klas I-VI) poświęcone edukacji globalnej - 28.10.2019 r.

11-10-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Praktyczne aspekty wprowadzania, weryfikacji i kontroli danych Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej w 2019 roku. - 28.10.2019 r.

08-10-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Szkolenie nt.: Uczenie się przez działanie – metoda projektu sposobem na aktywizację uczniów - 29.10.2019 r.

29-09-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


Bezpłatne warsztaty z wykorzystania Metody Pytań i Doświadczeń - 06.11.2019 r.

02-10-2019

Zapraszamy do udziału

więcej


KURS TUTORSKI I STOPNIA - III zjazd: 23 i 24.11.2019 r.

07-06-2019

Zapraszamy do udziału

więcej