Czynnościowe nauczanie matematyki metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej. Termin 30.03.2020 r. godz. 16:30 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

13-02-2020

Zapraszamy do udziału

więcej


Feed-back - informacja zwrotna, która "karmi" i rozwija nauczyciela. Rodzaje, zastosowanie, przykłady, praca na postawach. 31.03.2020 r. godz. 11:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

06-02-2020

Zapraszamy do udziału

więcej


Feed-back - informacja zwrotna, która "karmi" ucznia. Rodzaje, zastosowanie, przykłady, praca na postawach. 31.03.2020 r. godz. 16:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

06-02-2020

Zapraszamy do udziału.

więcej


Ujarzmij stres! Poznaj sposoby radzenia sobie ze stresem. 01.04.2020 r. godz. 16:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

07-02-2020

Zapraszamy do udziału

więcej


Mindfulness w pracy nauczyciela. Termin 15.04.2020 r. godz. 16:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

13-02-2020

Zapraszamy do udziału

więcej


Warsztaty logorytmiczne w oparciu o Kalendarz Logorytmiczny. Termin 16 kwietnia 2020 r. godz. 16:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

04-02-2020

Zapraszamy do udziału.

więcej


„Coś z niczego”, czyli recykling muzyczno-plastyczny w edukacji małego dziecka z elementami integracji sensorycznej. Termin: 25.04.2020 r. godz. 9:00 - 16:00 Miejsce szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

04-02-2020

Zapraszamy do udziału.

więcej


Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. 27.04.2020 r. godz. 17:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

07-02-2020

Zapraszamy do udziału

więcej


Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 28.04.2020 r. godz. 17:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

07-02-2020

Zapraszamy do udziału

więcej


Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. 29.04.2020 r. godz. 17:00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

07-02-2020

Zapraszamy do udziału

więcej