REFORMA EDUKACJI - zapisy na bezpłatne konferencje

22.03.2017 | AktualnościMEN - REFORMA EDUKACJI

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

1.    Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2.    Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3.    Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4.    Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5.    Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6.    Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Oferta Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu w ramach przygotowań
do wdrożenia nowej podstawy programowej

1.            Bezpłatne  konferencje informacyjne.

 2.            Szkolenia dla Rad Pedagogicznych.

 3.            Szkolenia indywidualne.

4.             Dyżury konsultantów

 

1.      Bezpłatne konferencje informacyjne wg terminów podanych na stronie CDN w Sosnowcu (dwie edycje):

Zapisy na bezpłatne konferencje: https://goo.gl/forms/W0HHu9Vdtkx7cdC92

Bezpłatne konferencje informacyjne z wdrażania nowej podstawy programowej 2017

 

I tura

II tura

III tura

IV tura

V tura

·         język polski

03.04.2017

godz. 16:00

05.06.2017

godz. 16:00

06.06.2017

14.06.2017

godz. 14:00

24.08.2017

godz. 10:00

21.09 .2017

godz. 17:45

·         języki obce

24.04.2017

godz. 16:00

09.06.2017

godz. 16:00

09.06.2017

godz. 14:00

22.06.2017

 godz. 13:00

25.08 .2017

godz. 10:00

·         kształcenie specjalne

04.04.2017

godz. 16:00

06.06.2017

godz. 16:00

 

23.08.2017

godz. 12:00

21.09.2017

godz. 16:30

·         kształcenie zawodowe

07.04.2017

godz. 16:00

 

 

 

 

·         historia i  wiedza
o społeczeństwie

12.05.2017

godz. 16:00

08.06.2017

godz. 16:00

 

 

 

22.08.2017

godz. 13:00

07.09.2017

godz. 16:00

·         wychowanie do życia
w rodzinie

29.05.2017

godz. 16:00

 

 

 

23.08.2017

godz. 10:00

·         wychowanie fizyczne

23.05.2017

godz. 16:00

14.06.2017

godz. 16:00

 

 

 

·         informatyka

15.05.2017

godz. 16:00

09.06.2017

godz. 16:00

09.06.2017

godz. 14:00

 

29.08.2017

godz. 13:00

·         technika

22.05.2017

godz. 16:00

09.06.2017

godz. 17:15

 

 

29.08.2017

godz. 13:00

·         wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna

11.05.2017

godz. 16:00

13.06.2017

godz. 16:00

21.06.2017

godz. 17:00

 

11.09.2017

godz. 18:30

·         fizyka (współpraca
z WOM w Katowicach)

 

01.06.2017

godz. 14:00

 

 

 

·         geografia (współpraca
z WOM w Katowicach)

 

07.06.2017

godz. 16:00

 

 

 

·         matematyka (współpraca
z WOM w Katowicach)

 

20.06.2017

godz. 16:00

 

 

 

·         biologia (współpraca
z WOM w Katowicach)

 

13.06.2017

godz. 16:00

 

 

 

·         przyroda (współpraca
z WOM w Katowicach)

 

08.06.2017

godz. 14:00

 

 

 

 
Zapisy na bezpłatne konferencje organizowane przez inne ośrodki doskonalenia:
 http://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/nowa-podstawa-programowa-szkolenia/
 

2.     Oferta  dla Rad Pedagogicznych i Zespołów Nauczycieli w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu w ramach przygotowań do wdrożenia reformy oświaty m.in.:

Numer

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych – REFORMA 2017

R-1

Status prawny nauczycieli w dobie reformy

R-2

Prawo oświatowe i rozporządzenia związane z reformą

R-3

Zarządzanie i kierowanie zmianą

R-4

Nastolatek w szkole - jak się z nim dogadać i przekazać wiedzę?

R-5

Fazy rozwoju psychoseksualnego

R-6

Nauczyciel, wychowawca, opiekun - specyfika pracy z dziećmi

R-7

Wyzwania w komunikacji z dzieckiem

R-8

Jak kształtować kompetencje kluczowe metodami aktywizującymi uczniów?

R-9

Nauczycielu zagraj z nami – wykorzystanie TIK na zajęciach

R-10

Jak kształtować kompetencje kluczowe metodą WebQuest, czyli projektów z wykorzystaniem TIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

3.    Płatne warsztaty dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów wg oferty CDN w Sosnowcu

Numer szkolenia

Temat

Liczba godzin

Koszt

Data

290

Nauczycielu zagraj z nami - wykorzystanie TIK na zajęciach

3

50 zł

18.05.2017

czwartek

godz. 16:00

291

Jak kształtować kompetencje kluczowe metodami aktywizującymi uczniów w klasach 4-8 szkoły podstawowej

4

60 zł

24.05.2017

środa

godz. 16:00

292

Jak kształtować kompetencje kluczowe metodą WebQuest, czyli projektów
z wykorzystaniem TIK w klasach 4-8 szkoły podstawowej

4

60 zł

31.05.2017

środa

godz. 16:00

 

293

Jak tworzyć przyrodnicze warsztaty terenowew klasach 1-3 szkoły podstawowej (zajęcia w terenie)

4

60 zł

24.05.2017

środa

godz. 16:00

294

Jak tworzyć przyrodnicze warsztaty terenowe
w klasach 4-8 szkoły podstawowej

(zajęcia w terenie)

4

60 zł

31.05.2017

środa

godz. 16:00

Szkolenia indywidulane dla nauczycieli matematyki

Numer szkolenia

Temat

Liczba godzin

Koszt

Data

295

Statystyka według nowej podstawy programowej. Nauka podczas realizacji projektów

3

60 zł

09.05.2017

wtorek

godz. 16:00

296

Zadania na dowodzenie w klasie 7 i 8 –jak uczyć zgodnie z nową podstawą programową?

3

60 zł

16.05.2017 wtorek

godz. 16:00

297

Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa w klasie 7 i 8
–jak uczyć zgodnie z nową podstawą programową?

3

60 zł

23.05.2017 wtorek

godz. 16:00

 

 

4.      Dyżury konsultantów  po wcześniejszym  telefonicznym lub mailowym ustalaniu terminu   /kwiecień –czerwiec,  pierwsze dwa tygodnie lipca, ostatni tydzień sierpnia/

 

Imię i nazwisko konsultanta

Kontakt

Przedmiot

Joanna Brandt

cdn.konsultant1@cdnsosnowiec.edu.pl

tel. +48 32 292 72 50

·         język polski

·         kształcenie specjalne

Iwona Broda

i.broda@cdnsosnowiec.edu.pl

tel. +48 32 292 72 50

·         informatyka

·         technika

 

Barbara Dudzicz

b.dudzicz@cdnsosnowiec.edu.pl

tel. +48 32 292 72 50

·         kształcenie specjalne

·         język polski

·         kształcenie zawodowe

Dorota Szewczyk

 

cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

tel. +48 32 292 72 50

·         języki obce

·         wos

·         wdżr

·         informatyka

·         kształcenie specjalne

·         wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
(z nauczycielem praktykiem)

Sławomir Wiśniowski

s.wisniowski@cdnsosnowiec.edu.pl

tel. +48 32 292 72 50

·         wychowanie fizyczne

 

 

Kontakt do CDN w Sosnowcu w sprawie dyżurów/ konferencji informacyjnych z wdrażania nowej podstawy programowej 2017:

tel. +48 32 292 72 50,

cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

Autor: cdnsosnowiec |