Szkolenie nt.: Wykorzystanie elementów m-etody Dalcroze’a do pracy nad myśleniem abstrakcyjnym w klasach I-III - 8.12.2017 r.

23.10.2017 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie nt.:
Wykorzystanie elementów metody Dalcroze’a do pracy
nad myśleniem abstrakcyjnym w klasach I-III

Bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie teoretyczne.

2. Metoda Dalcroze’a jako wsparcie rozwoju dziecka.

3. Kształcenie ogólne wspomagane sztuką.

4. Łączenie elementów metody Dalcroze’a z nauczaniem zintegrowanym.

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele edu. wczesnoszkolnej oraz  wychowawcy świetlicy

Czas trwania warsztatu: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia:
8 grudnia 2017 r. godz. 16:00


 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 30.11.2017 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

 

Autor: cdnsosnowiec |