Szkolenie nt.: Czynnościowe nauczanie matematyki metodą Gruszczyk-Kolczyńskiej - 12.12.2017 r.

23.10.2017 | Aktualności

Zapraszamy do udziału: zainteresowanych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie nt.:
Czynnościowe nauczanie matematyki
metodą Gruszczyk-Kolczyńskiej

 

Zagadnienia:

1. Trudności a niepowodzenia. Ich istota, przyczyny i mechanizmy.

2. Przebieg procesu uczenia się dzieci w różnych obszarach działalności przedszkola.

3. Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

4. Rytmy. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.

5. Klasyfikacja – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci – liczenie.

6. Kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

7. Dodawanie i odejmowanie oraz rozdzielanie po kilka.

8. Mierzenie długości, ważenie, mierzenie płynów.

9. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania warsztatu: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia:
12 grudnia 2017 r. godz. 16:30


 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 01.12.2017 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |