Szkolenie nt.: Doskonalenia przez nauczycieli umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz z wykorzystaniem kalkulatora EWD - 11.12.2017 r.

02.11.2017 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli gimnazjów

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie nt.:
Doskonalenia przez nauczycieli umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz z wykorzystaniem kalkulatora EWD

 

Bloki tematyczne:

1.         Przypomnienie zasad szacowania EWD

2.         Zasady działania Kalkulatora EWD

3.         Analiza wskaźników trzyletnich EWD

4.         Przeprowadzanie analizy wyników EWD z wykorzystaniem kalkulatora EWD

5.         Planowanie programu poprawy efektów kształcenia w oparciu o metodę APS

(analizy pola sił)

Adresaci: nauczyciele gimnazjum

Czas trwania warsztatu: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia:
11 grudzień 2017 r. godz. 16:00


 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 01.12.2017 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |