Szkolenie nt.: Podstawowy kurs szachowy - Cz.IV._11.04.2018

08.11.2017 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli wszystkich typów szkół, wychowawców świetlic

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Podstawowy kurs szachowy

Bloki tematyczne:

Część I:  Historia szachów. Figury, piony, szachownica – zapoznanie z zasadami gry. Wartość i jakość poszczególnych figur i ich specyfika. Podstawowe pojęcia szachowej. Zapis partii szachowej.

Część II: Mat - cel gry szachowej. Co to jest i kiedy występuje. Pat - remisowe zakończenie partii. Jak matować: zasady matowania hetmanem, wieżą, dwoma wieżami, dwoma gońcami. Matujemy w 1 posunięciu - praktyczna nauka matowania w różnych typach pozycji.

Część III: Typy faz partii szachowej: otwarcie (debiut), gra środkowa, końcówka. Podstawy gry końcowej - typy końcówek: ciężkofigurowe, lekkofigurowe, pionowe. Ogólne zasady gry końcówki pionowej: rola króla, pojęcie opozycji, waga posunięcia (tempa), typy struktur pionowych. Zasady rozgrywania końcówki Król+pion vs. Król. Pojęcie przełomu pionowego (typowy przełom pionowy 3 pionki vs. 3 pionki)

Część IV: Ogólne zasady otwarć szachowych - jak opanować centrum? Zasady wyprowadzania figur w początkowej fazie partii. Gońce czy skoczki? Kiedy hetman wkracza do akcji? Najczęstsze błędy - jak ich unikać. Rozgrywamy pierwszą świadomą partię szachową!

Adresaci:        nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic

Czas trwania szkolenia:         16 godzin dydaktycznych (4 x 4h)

Data i godziny realizacji szkolenia:    godz. 16:00 - 19:00

Cz. I: 11.01.2018   Cz. II: 22.02.2018    Cz. III: 14.03.2018   Cz. IV: 11.04.2018

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł (płatność za szkolenie dla szkół w kwietniu 2018 r.)

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 9.01.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |