Szkolenie nt.: Rozszerzony kurs szachowy - Cz.I._09.01.2018; Cz.II._20.02.2018; Cz.III._13.03.2018; Cz.IV._10.04.2018

08.11.2017 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli wszystkich typów szkół, wychowawców świetlic - posiadających V, IV, III, II kategorię szachową

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Rozszerzony kurs szachowy

Bloki tematyczne:

Część I - Końcówki: Końcówki wieżowe. Końcówki lekkofigurowe - Skoczek vs. Skoczek, Skoczek vs. Goniec, Gońce jednopolowe, Gońce różnopolowe. Końcówki pionowe - kwadrat przemiany, linia Przepiórki, gra w przewadze, gra w osłabieniu.

Część II - Gra środkowa: Ocena pozycji (ocena struktur pionowych, silne, słabe pola, dynamiczna wartość figur). Typy pozycji. Budowanie planów gry. Popularne motywy taktyczne w grze środkowej (uderzenia na h7 (h2), f7 (f2), „rentgen”, podwójne uderzenie (widełki), szach z odsłony, odciągnięcie, przyciągnięcie). Mat w 2 posunięciach.

Część III - Otwarcia: Debiuty otwarte, półotwarte i zamknięte - krótka charakterystyka otwarć. Omówienie pozycji powstających po 1 ruchu e4, d4, c4 oraz związanych z nimi planów gry. Metodyka nauczania otwarć szachowych.

Część IV - Elementy okołoszachowe: Stres a motywacja. Przygotowanie się do partii. Jak liczyć warianty. Organizowanie turnieju w szkole - zasady kojarzenia zawodników, prowadzenie tabeli.
 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic

(dla osób posiadających V, IV, III, II kategorię szachową)

Czas trwania warsztatu: 16 godzin dydaktycznych (4 x 4h)

Data i godzina realizacji szkolenia: godz. 16:00 - 19:00

Cz. I: 09.01.2018   Cz. II: 20.02.2018    Cz. III: 13.03.2018   Cz. IV: 10.04.2018

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł (płatność za szkolenie dla szkół w kwietniu 2018 r.)

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 08.01.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |