Szkolenie nt.: Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa w klasie 7 i 8 – jak uczyć zgodnie z nową podstawą programową? - 12.12.2017 r.

17.11.2017 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli matematyki uczących w klasach 4 - 8 SP

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
w klasie 7 i 8  – jak uczyć zgodnie z nową podstawą programową? (szkolenie nr 88)

 

Bloki tematyczne:

  1. Jak wprowadzić ucznia w świat kombinatoryki i rachunku
  2. prawdopodobieństwa?
  3. Zaawansowane metody zliczania par elementów – przykłady sytuacji dydaktycznych.
  4. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń ciekawe zadania dla ucznia szkoły podstawowej.

 

Adresaci: nauczyciele matematyki uczący w klasach 4-8 SP

Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 12 grudnia 2017 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 30.11.2017 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

 

Autor: cdnsosnowiec |