Szkolenie nt.: Zapobiegnie patologiom w miejscu pracy - mobbing - 8.12.2017 r.

22.11.2017 | Aktualności

Zapraszamy do udziału dyrektorów, wicedyrektorów oraz zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół / placówek oświatowych

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Zapobiegnie patologiom w miejscu pracy - mobbing  (szkolenie nr 303)

 

Bloki tematyczne:

  1. Oznaki mobbingu w pracy.
  2. Sprawcy i ofiary mobbingu.
  3. Przeciwdziałanie mobbingowi.
  4. Pomoc dla ofiar mobbingu.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 8 grudzień 2017 r. godz. 9:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 01.12.2017 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |