Szkolenie nt.: Kłamstwa i manipulacje w grupie rówieśniczej - 15.01.2018 r.

03.01.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału pedagogów, psychologów oraz nauczycieli wszystkich typów szkół

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Kłamstwa i manipulacje w grupie rówieśniczej
(szkolenie nr 171)

Bloki tematyczne:

  1. Jak rozpoznać kłamstwo.
  2. Czym jest manipulacja?
  3. Techniki manipulacji.

 

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół

Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 15.01.2018. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

(w budynku szkoły; parking po lewej stronie budynku)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 40 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 12.01.2018

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |