Szkolenie nt.: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek - 19.01.2018 r.

05.01.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału logopedów i zainteresowanych nauczycieli

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:


Skuteczna terapia artykulacji
spółgłosek i samogłosek (szkolenie nr 230)

 

Bloki tematyczne:

Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski r oraz głosek dźwięcznych

 

Adresaci:        logopedzi, zainteresowani nauczyciele

Czas trwania szkolenia:                     4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 19 stycznia 2018 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 16.01.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |