Szkolenie nt.: Papierowe upominki. Działania twórcze wspierające rozwój manualny i kreatywność dziecka (szkolenie nr 234) - 19.02.2018 r.

10.01.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół / placówek oświatowych

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Papierowe upominki. Działania twórcze wspierające rozwój manualny i kreatywność dziecka (szkolenie nr 234)

 

Bloki tematyczne:

  1. Przykłady papierowych upominków.
  2. Różnorodne techniki i formy pracy.
  3. Wykonanie konkretnych wytworów.

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 19.02.2018. godz. 16.00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 12.02.2018r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |