Szkolenie nt.: Podkręć tempo – jak szybciej się uczyć i czytać – wprowadzenie do mnemotechnik i szybkiego czytania (szkolenie nr 216) - 26.02.2018 r.

10.01.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału zainteresowanych nauczycieli szkół ponadpodstawowych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, pracowników PPP, doradców zawodowych

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Podkręć tempo – jak szybciej się uczyć i czytać – wprowadzenie do mnemotechnik i szybkiego czytania (szkolenie nr 216)

 

Bloki tematyczne:

  1. Nauka szybkiego czytania.
  2. Mapy myśli.
  3. Mnemotechniki.
  4. Poznanie metod oraz sposobów ich wykorzystania w pracy z uczniami.

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy PPP, doradcy zawodowi

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 26.02.2018. godz. 16.00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 19.02.2018r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |