Szkolenie nt.: Atrakcyjna lekcja – wykorzystanie narzędzi trenerskich i coachingowych w edukacji (szkolenie nr 213) - 28.02.2018 r.

10.01.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Atrakcyjna lekcja – wykorzystanie narzędzi trenerskich
i coachingowych w edukacji (szkolenie nr 213)

 

Bloki tematyczne:

  1. Karty i inne narzędzia trenerskie i coachingowe oraz możliwość ich wykorzystania w pracy z grupą.
  2. „Gadżety z szuflady” – co jeszcze może zostać narzędziem w ręku nauczyciela i wychowawcy.
  3. Gadżety jako narzędzia motywujące uczniów do pracy.
  4. Wykorzystanie gadżetów w rozwijaniu kreatywność dzieci i młodzieży.

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół

Czas trwania warsztatu: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 28.02.2018 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 21.02.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |