Szkolenie nt.: Elementy rytmiki dalcroze’owskiej jako polisensoryczne wsparcie nauczania w klasach I-III (szkolenie nr 255) - cz. I - 27.02.2018 r., cz. II – 20.03.2018 r. i cz. III – 10.04.2018 r.

19.01.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału zainteresowanych nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Elementy rytmiki dalcroze’owskiej jako polisensoryczne wsparcie nauczania w klasach I-III (szkolenie nr 255)

 

Bloki tematyczne:

  1. Wpływ sztuki na rozwój dziecka - wprowadzenie.
  2. Założenia rytmiki dalcroze’owskiej w zarysie.
  3. Wybrane elementy metody w pracy z dziećmi.
  4. Wykorzystywanie elementów metody Dalcroze’a w tworzeniu scenariuszy zajęć.
  5. Warsztaty praktyczne.

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele klas I – III szkoły podstawowej

Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: cz. I - 27.02.2018 r. godz. 16.00

 cz. II – 20.03.2018 r. godz. 16.00

 cz. III – 10.04.2018 r. godz. 16.00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 130 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 20.02.2018r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

 

Autor: cdnsosnowiec |