Szkolenie nt.: „Kto czyta książki, żyje podwójnie". Jak promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży? (szkolenie nr 274) - 21.02.2018 r.

19.01.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli języka polskiego, bibliotekarzy, miłośników poezji

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

„Kto czyta książki, żyje podwójnie".
Jak promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży? (szkolenie nr 274)

 

Bloki tematyczne:

  1. Raport o stanie czytelnictwa dzieci i młodzieży.
  2. Od (makro)projektów do (mikro)pomysłów na promocję czytania w szkole ze szczególnym. uwzględnieniem  pracy biblioteki szkolnej.
  3. Przykłady książek, które porywają nawet nieczytających…
  4. Jak zorganizować imprezę dla czytelników – porady praktyczne.
  5. Tworzymy własną imprezę czytelniczą – warsztaty.

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze, miłośnicy poezji.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 21.02.2018 r. godz. 16.00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 14.02.2018r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |