Szkolenie nt.: Zmiany w Karcie Nauczyciela - 23.02.2018 r.

14.02.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Zmiany w Karcie Nauczyciela

 

Program:

Zmiany w Karcie Nauczyciela

  1. Ocena pracy nauczycieli.
  2. Awans zawodowy.
  3. Czas pracy nauczycieli.
  4. Urlop wypoczynkowy.
  5. Urlop dla poratowania zdrowia.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 23.02.2018, godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 20.02.2018

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |