KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU - 17 i 26.04.2018 r.

16.02.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w:

KURSIE KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Program kursu zgodny z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)

Bloki tematyczne:

  1. Planowanie pracy wychowawczej.
  2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
  4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku  oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.
  5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Czas trwania warsztatu: 10 godzin dydaktycznych + egzamin sprawdzający wiedzę
i umiejętności zdobyte podczas kursu.

Daty i godziny realizacji szkolenia: cz. I – 17.04.2018 i cz. II – 26.04.2018, godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

Warunki uczestnictwa:

  • posiadanie wykształcenia średniego,
  • ukończone 18 lat,
  • posiadanie  co najmniej trzyletniego stażu pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 28 marca 2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |