Bezpłatne szkolenie dot. Niebieskiej Karty: 10.05.2018 (czwartek)

16.04.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie
oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
serdecznie zapraszają na szkolenie dot.

Niebieskiej Karty


Program szkolenia:

1.    Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.

2.    Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka dla  pracowników oświaty.

3.    Dziecko ofiara/świadek przemocy.

4.    Wszczynanie procedury Niebieska Kart w sytuacji krzywdzenia dziecka. Wypełnianie formularza - A Niebieska Karta.

5.    Procedura Niebieska Karta.

6.    Praca grupy roboczej.

7.    Zakończenie procedury Niebieska Karta.


Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, psycholodzy, pedagodzy oraz nauczyciele


Prowadzący szkolenie:
Agnieszka Sekunda - Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu
sierż. sztab. Rafał Buras - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku SP 47)

Termin -  10.05.2018 r.

Godzina:  10.00 – 13.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
online  https://goo.gl/forms/NPX2vJTv2nsbNQ262
 

Autor: cdnsosnowiec |