Szkolenie nt.: Praca z uczniem z dysleksją z wykorzystaniem technik szybkiego uczenia - 25.04.2018 r.

12.04.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Praca z uczniem z dysleksją z wykorzystaniem technik szybkiego uczenia (szkolenie nr 259)

Bloki tematyczne:

  1. Uczeń z dysleksją, uczeń z grupy ryzyka dysleksji,
  2. Znaczenie koncentracji  i motywacji w procesie uczenia,
  3. Przygotowanie miejsca pracy,
  4. Znaczenie zabawy w procesie uczenia,
  5. Główne metody pracy z uczniem dyslektycznym.

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

Czas trwania warsztatu: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 25 kwietnia 2018 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 18.04.2018r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |