Szkolenie nt.: Zagrożenia w życiu współczesnego nastolatka - 21.05.2018 r.

02.05.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Zagrożenia w życiu współczesnego nastolatka

 

Bloki tematyczne:

  1. Seksualizacja i pornografia.
  2. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
  3. Uzależnienia behawioralne.
  4. Zaburzenia nastroju.
  5. Zaburzenia odżywiania.
  6. Samookaleczanie i samobójstwa.

 

Adresaci: zainteresowani nauczyciele  

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 21.05.2018 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60  zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 16.05.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |