Szkolenie nt.: Jak poprawnie tworzyć wewnętrzną dokumentację w placówce oświatowej - 12.06.2018 r.

02.05.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Jak poprawnie tworzyć wewnętrzną dokumentację
w placówce oświatowej

 

Bloki tematyczne:

1. Analiza poszczególnych rodzajów wewnętrznej dokumentacji w oświacie

2. Nauka poprawnej konstrukcji wewnętrznej dokumentacji

 

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele  

Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 12.06.2018, godz. 13:00 (wtorek)

 

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 7.06.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |