Warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ INACZEJ”

07.06.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli wychowawców klas I oraz wychowawców klas IV sosnowieckich szkół podstawowych

Warsztaty dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec
(Wydział Zdrowia)
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 

Zapraszamy na warsztaty przygotowujące do realizacji

programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych

„SPÓJRZ  INACZEJ”

Pierwszeństwo w naborze mają szkoły, które zgłoszą do udziału w programie wszystkie klasy pierwsze i czwarte. Tym samym każdy wychowawca (zgłoszonej klasy) musi uczestniczyć warsztatach.

Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ  INACZEJ” może realizować tylko ten nauczyciel, który uczestniczył  w warsztacie (obecność 100%).

 

Adresaci: wychowawcy klas I  oraz  wychowawcy klas IV sosnowieckich szkół podstawowych

Czas trwania warsztatu:

Warsztat dla nauczycieli klas I trwa 35 godzin dydaktycznych.
Warsztaty odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia br. lub w jeden wrześniowy weekend oraz w dwa dni robocze (wrzesień) w godzinach dopołudniowych.

Warsztat dla nauczycieli klas IV trwa 55 godzin dydaktycznych.

Warsztaty odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia br. i w jeden wrześniowy weekend  oraz w dwa dni robocze (wrzesień) w godzinach dopołudniowych lub dwa wrześniowe weekendy oraz w dwa dni robocze (wrzesień, w godzinach dopołudniowych).

Nauczyciele uczestniczący w warsztatach realizują w swoich klasach 20 godzin programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „SPÓJRZ  INACZEJ” (wg scenariuszy) oraz uczestniczą w spotkaniach sieci samokształcenia i doskonalenia (4 spotkania w roku szkolnym).

Absolwenci szkolenia otrzymują świadectwo ukończenia.

Data i godzina realizacji szkolenia: informacja zostanie podana do 30.06.2018

Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

Koszt szkolenia:

Całkowy koszt szkolenia (w tym koszt podręcznika):

Odpłatność za szkolenie:

1 osoba – wychowawca kl. I

365,43 zł

30 zł

1 osoba – wychowawca kl. IV

546,86 zł

40 zł

Szczegółowa informacja  dot. programu została przesłana do szkół e-mailem ze skrzynki WED „Informacja o szkoleniu Spójrz Inaczej” (25.05.2018)

Dokument do przesłania faksem na nr sekretariatu CDN w Sosnowcu: (32) 292 72 50 wew.108 lub mailowo (zeskanowanego) na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia 18.06.2018r.

Formularz zgłoszeniowy - wychowawcy klas I

Formularz zgłoszeniowy - wychowawcy klas IV

 

Autor: cdnsosnowiec |