Szkolenie nt.: Nie taki awans straszny jak go malują. Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - 28.08.2018 r.

06.07.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Nie taki awans straszny jak go malują.
Jak dobrze rozpocząć awans zawodowy
na stopień
nauczyciela dyplomowanego

(szkolenie nr 56)

 

Bloki tematyczne:

  1. Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  2. Analiza wymagań.
  3. Planowanie działań i sposób ich dokumentowania.
  4. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

 

Adresaci: Nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania warsztatu: 3 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 28 sierpnia 2018 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 22.08.2018r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |