Bezpłatne szkolenie nt.: Dołącz do programu eTwinning - 28.08.2018 r.

09.07.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli wszystkich typów szkół, wychowawców świetlic szkolnych i placówek wychowawczych (którzy nie są zarejestrowani w programie eTwinning)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału
w bezpłatnym szkoleniu nt.:

Dołącz do programu eTwinning

 

Szkolenie promujące wykorzystywanie projektów w pracy z uczniami wszystkich typów szkół. Uczestnicy poznają zasady działania eTwinningu, możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli, uczestnicy poznają działanie pulpitu nauczyciela eTwinning Live, zarejestrują się w programie i zobaczą przykładowe projekty, które będą inspiracją lub podpowiedzią do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej.

 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic szkolnych i placówek wychowawczych (którzy nie są zarejestrowani w programie eTwinning)

 

Czas trwania warsztatu: 4 godziny dydaktyczne

Daty i godziny realizacji szkolenia: 28.08.2018 r., godz. 14:30

Miejsce – adres realizacji szkolenia:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

Prowadzący:  Magdalena Madej – ambasador eTwinning

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://goo.gl/forms/Mwlrqtx6VcZwf2fA3

Autor: cdnsosnowiec |