Bezpłatne szkolenie nt.: Narzędzia informatyczne z eTwinning - 30.08.2018 r.

09.07.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału nauczycieli wszystkich typów szkół, wychowawców świetlic szkolnych i placówek wychowawczych (którzy są zarejestrowani w programie eTwinning)

Zapraszamy nauczycieli na
bezpłatne szkolenie nt.:

Narzędzia informatyczne z eTwinning

 

Szkolenie promujące wykorzystywanie projektów w pracy z uczniami wszystkich typów szkół. Możliwość doskonalenia zawodowego nauczycieli, uczestnicy poznają działanie narzędzi informatycznych eTwinning.

 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic szkolnych i placówek wychowawczych (którzy są zarejestrowani w programie eTwinning)

 

Czas trwania warsztatu: 4 godziny dydaktyczne

Daty i godziny realizacji szkolenia: 30.08.2018 r. – godz. 14:30

Miejsce – adres realizacji szkolenia:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

Prowadzący:  Magdalena Madej – ambasador eTwinning

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://goo.gl/forms/DdY4vEvLnmNKKFSA2

Autor: cdnsosnowiec |