Szkolenie nt.: Ocena pracy nauczyciela - 22.08.2018 r.

10.07.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału dyrektorów szkół i nauczycieli

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Ocena pracy nauczyciela

 

Bloki tematyczne:

  1. Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela.
  2. Regulamin oceny pracy nauczyciela.
  3. Konstruowanie wskaźników spełnienia kryteriów oceny pracy nauczyciela.

 

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 22 sierpnia 2018 r. godz. 12:00-15:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 12.08.2018r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |