Szkolenie nt.: Lider kompleksowego wspomagania w szkole / przedszkolu - 27.11.2018 r. Cz. V

20.08.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach 
oraz
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

serdecznie zapraszają na szkolenie nt.:

 

Lider kompleksowego wspomagania w szkole / przedszkolu

 

Cele:

  1. Przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania procesu uczenia się dorosłych.
  2. Rozwinięcie przez uczestników umiejętności niezbędnych w pracy z radami pedagogicznymi.
  3. Przygotowanie uczestników do pełnienia roli liderów kompleksowego wspomagania szkół/ przedszkoli w Sosnowcu.

Planowane efekty:

Uczestnicy:

  1. Stosują w praktyce zasady uczenia się dorosłych.
  2. Stosują w praktyce poznane metody diagnozowania potrzeb rozwojowych szkół/ przedszkoli.
  3. Konstruują plan wspomagania w oparciu o sformułowane cele.

 

Adresaci: nauczyciele

Czas trwania szkolenia: 24 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 11 wrzesień - grudzień 2018 r., godz. 15:00 – 18:15. 

cz. I  - 11.09.2018

cz. II – 9.10.2018

cz. III – 30.10.2018

cz. IV – 13.11.2018

cz. V – 27.11.2018

 (wtorki)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 04.09.2018r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Program

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1

11.09.2018
godz.15:00 – 18:15

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola w ramach kompleksowego wspomagania.

Etapy kompleksowego wspomagania.

 

Anna Dzięgiel,
Tomasz Wojtasik

2

09.10.2018

godz.15:00 – 18:15

 

Szkoła jako organizacja ucząca się.

 

3

30.10.2018

godz.15:00 – 18:15

Jak przeprowadzić szkołę przez zmianę.
 

4

13.11.2018

godz.15:00 – 18:15

Koncepcja kompetencji kluczowych w ujęciu rozwojowym.

5

27.11.2018

godz.15:00 – 18:15

 

Podstawowe zasady uczenia się dorosłych – elementy andragogiki.

Przywództwo edukacyjne

– cechy i postawa lidera.

Bożena Bucka, Mirosława Bochner, Magdalena Wieczorek

6

grudzień 2018

Techniki coachingowe w pracy lidera.

 

Formularz zgłoszeniowy

Autor: cdnsosnowiec |