Szkolenie nt.: NOWE ZASADY OCENY PRACY NAUCZYCIELA, AWANSU ZAWODOWEGO ORAZ WAŻNE ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA - 25.09.2018 r.

03.09.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału dyrektorów i wicedyrektorów szkół / przedszkoli i placówek oświatowych

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

NOWE ZASADY OCENY PRACY NAUCZYCIELA,
AWANSU ZAWODOWEGO
ORAZ WAŻNE ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ocena pracy nauczyciela
  1. kryteria (wymagane na poszczególnych stopniach awansu zawodowego)
  2. regulamin oceniania nauczycieli (treść i procedury wprowadzania)
  3. ustalenie oceny, poziom spełniania poszczególnych kryteriów, wskaźniki oceny
  4. procedury i terminy
  5. tryb odwoławczy
  6. ocena pracy dyrektora
  7. terminy na ocenę nauczycieli według nowych zasad
 2. Awans zawodowy
  1. mianowanie z mocy prawa
  2. sytuacja stażysty (skutki wydłużenia stażu na nauczyciela kontraktowego)
  3. przerwy między awansem zawodowym
  4. awans nauczycieli zwolnionych ze stażu
  5. komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne
  6. omówienie przepisów przejściowych
 3. Zatrudnianie nauczycieli
  1. zatrudnienie nauczyciela stażysty
  2. zaświadczenie o niekaralności – zmiany
  3. podstawa zatrudnienia w szkołach i placówkach prywatnych
  4. zatrudnianie asystentów nauczyciela
  5. zmiany w zasadach ograniczenia etatu
 4. Wynagradzanie
  1. dodatek za wyróżniającą pracę
  2. likwidacja zasiłku na zagospodarowanie
 5. Czas pracy
  1. ustalenie pensum dla niektórych grup nauczycieli (specjaliści, nauczyciele wspomagający)
  2. ujednolicenie zasad obliczania „pensum łączonego” dla nauczycieli zatrudnionych na różnych stanowiskach, zasady zmiany stanowiska nauczyciela
  3. godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej
  4. czas pracy nauczycieli niepełnosprawnych
 6. Urlopy w  świetle zmienionych przepisów
  1. Urlopy kadry kierowniczej szkół
  2. Urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia
  3. Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia

 


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

Data i godzina realizacji szkolenia: 25.09.2018 r. (wtorek), godz. 10:00-15:00

 

Prowadzący:
Dariusz Dwojewski – prawnik – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych. Ukończył studia III stopnia w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 17.09.2018

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |