Bezpłatne warsztaty merytoryczne dla nauczycieli nt.: Dzieje Zagłębia Dąbrowskiego. Dzieje Zagłębia Dąbrowskiego po 1945 roku - 29.05.2019 r.

21.01.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Instytut Zagłębia Dąbrowskiego

oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu 

zapraszają nauczycieli do udziału

w bezpłatnych warsztatach merytorycznych nt.:

Dzieje Zagłębia Dąbrowskiego

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym, zwłaszcza w kontekście regionalnym, Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, współdziałając z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,  przygotował cykl wykładów oraz ćwiczeń, odnoszących się do przeszłości regionu dla nauczycieli historii, zatytułowany „Dzieje Zagłębia Dąbrowskiego – warsztaty merytoryczne dla nauczycieli”.

Całość cyklu stanowi 5 wykładów oraz 5 ćwiczeń, które będą odbywać się raz w miesiącu w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, 41-205 Sosnowiec). Każdy z wykładów będzie poświęcony dziejom obszaru Zagłębia Dąbrowskiego w konkretnej epoce historycznej. Wykłady będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Ćwiczenia będą stanowiły kontynuacje wykładów i będą prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych dydaktyków

Harmonogram spotkań:

27 II 2019 r. (środa), g. 14:00, prof. dr hab. Jerzy Sperka – „Dzieje dzisiejszych ziem Zagłębia Dąbrowskiego w średniowieczu

14 III 2019 r. (czwartek), g. 14:00, dr Paweł Duda – „Obszar Zagłębia Dąbrowskiego w czasach nowożytnych

4 IV 2019 r. (czwartek), g. 14:00, prof. dr hab. Dariusz Nawrot – „Zagłębie Dąbrowskie w czasach rozbiorów

16 V 2019 r. (czwartek), g. 14:00, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz – „Zagłębie Dąbrowskie w okresie międzywojennym

29 V 2019 r. (środa), g. 14:00, dr hab. Kazimierz Miroszewski – „Dzieje Zagłębia Dąbrowskiego po 1945 roku

Miejsce – adres realizacji szkolenia: Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu

 

Koszt jednego szkolenia: bezpłatne

Formularz zgłoszeniowy do przesłania faksem na nr sekretariatu CDN w Sosnowcu: (32) 292 72 50 wew.108

lub mailowo (zeskanowanego) na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do dnia 27 maja 2019.

Formularz zgłoszeniowy

 

Autor: cdnsosnowiec |