Grupa Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych - 16.11.2018 r. Cz.III

14.09.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

            Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu
serdecznie zapraszają
Pedagogów i Psychologów 
do uczestniczenia w spotkaniach

Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych,


 

która działa w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych. Szczegółowych informacji dotyczących terminów spotkań oraz działania Grupy Wsparcia udziela koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych, pani Sylwia Jagieła (kontakt telefoniczny przez sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu: (0-32)-266-14-71).

Trzecie spotkanie w roku szkolnym 2018/2019
odbędzie się
 16 listopada 2018 r.
o godzinie 10:00
w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

(ul. Białostocka 17)


W trakcie spotkania:

- podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat współpracy przedszkoli i szkół z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

- poruszone zostaną ważne sprawy organizacyjne związane z działaniem Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych w bieżącym roku szkolnym,

- przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników grupy.

           

            Udział w spotkaniach Grupy Wsparcia oraz w innych działaniach organizowanych w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia:        

- daje możliwość wymiany doświadczeń zawodowych i dyskutowania o problemach w bezpiecznym środowisku,

- sprzyja doskonaleniu jakości i skuteczności pracy poprzez analizę dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

- stwarza warunki do zwiększania kompetencji zawodowych i osobistych uczestników,

- zapewnia higienę psychiczną (pozwala na nabranie dystansu do siebie i swojej pracy, pozwala w bezpieczny sposób odreagować stres związany z pomaganiem),

- sprzyja budowaniu pewności siebie w zakresie wykonywanych obowiązków zawodowych,

- pozwala na tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół reprezentowanych przez uczestniczących w sieci,

- jest szansą na integrowanie środowiska pedagogów i psychologów szkolnych.

 

            Żywimy nadzieję, że mając na uwadze powyższe korzyści, umożliwicie Państwo psychologom i pedagogom pracującym w Państwa Placówce udział w spotkaniach Grupy.

 

Formularz zgłoszeniowy (online) znajduje się na stronie: https://goo.gl/forms/yIjtIx331nY0Wv9k2

Autor: cdnsosnowiec |