Kurs języka angielskiego r. szk. 2018 / 2019

14.09.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w: 

Kursie języka angielskiego

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)
 

POZIOM POCZĄTKUJĄCY

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Poziom początkujący – przeznaczony jest dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę
z językiem angielskim. Na zajęciach nacisk położony jest głównie na komunikację werbalną i przełamanie bariery językowej. Kursanci poznają także podstawowe zagadnienia gramatyczne oraz ciekawostki kulturowe krajów anglojęzycznych

 

JA-1a  i JA-1b / Język angielski (poziom początkujący)

I semestr 24 h  (2 h x 12 raz w tygodniu)  i

II semestr 24 h  (2 h x 12 raz w tygodniu)

Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 408 zł za semestr          

                    grupa:  4-6 osób / 504 zł za semestr    
 

JA-2a  i JA-2b / Język angielski (poziom  początkujący - intensywny)

I semestr 48 h  (4 h x 12 raz w tygodniu piątek) i

II semestr 48 h  (4 h x 12 raz w tygodniu piątek)

Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 816  zł za semestr          

                   grupa:  4-6 osób / 1008 zł za semestr    

Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

 

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

 

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Poziom średniozaawansowany – przeznaczony jest dla osób, które znają język angielski na poziomie początkującym. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim oraz poszerzanie znajomości słownictwa i gramatyki. Nacisk położony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych. Zajęcia wzbogacone są o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz przygotowanie do egzaminu PTE z języka angielskiego.

 

JA-3a  i JA-3b / Język angielski (poziom średniozaawansowany)

I semestr 24 h (12 spotkań x 2h raz w tygodniu) i

II semestr 24 h (12 spotkań x 2h raz w tygodniu)

Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 408 zł za semestr          

                    grupa:  4-6 osób / 504 zł za semestr    


Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

 

POZIOM ZAAWANSOWANY

 

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Poziom zaawansowany – przeznaczony jest dla osób znających język angielski na poziomie średniozaawansowanym. Kursanci podczas zajęć rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie oraz rozumienie ze słuchu. Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności swobodnej komunikacji. Zajęcia wzbogacone są o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz przygotowanie do egzaminu PTE z języka angielskiego.

 

JA-4a  i JA-4b / Język angielski (poziom zaawansowany)

I semestr 24 h  (12 spotkań x 2h raz w tygodniu)  i

 II semestr 24 h  (12 spotkań x 2h raz w tygodniu)

Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 408 zł za semestr          

                    grupa:  4-6 osób / 504 zł za semestr    

 

JA-5a  i JA-5b / Język angielski (poziom  zaawansowany - intensywny)

I semestr 48 h  (12 spotkań x 4h raz w tygodniu - piątek) i

II semestr 48 h  (12 spotkań x 4h raz w tygodniu - piątek)

Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 816  zł za semestr          

                    grupa:  4-6 osób / 1008 zł za semestr    

Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 24.09.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |