Kurs języka angielskiego r. szk. 2019 /2020 II semestr

28.01.2020 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w: 

Kursie języka angielskiego.

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

POZIOM POCZĄTKUJĄCY

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Poziom początkujący – przeznaczony jest dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę
z językiem angielskim. Na zajęciach nacisk położony jest głównie na komunikację werbalną i przełamanie bariery językowej. Kursanci poznają także podstawowe zagadnienia gramatyczne oraz ciekawostki kulturowe krajów anglojęzycznych

JA-1b / Język angielski (poziom początkujący).

II semestr 24 h  (2 h x 12 raz w tygodniu).

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek o godz. 15.15

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 18.02.2020.

Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 552 zł za semestr.       

Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

 

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

Poziom średniozaawansowany – przeznaczony jest dla osób, które znają język angielski. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim oraz poszerzanie znajomości słownictwa i gramatyki. Nacisk położony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych. Zajęcia wzbogacone są o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz przygotowanie do egzaminu PTE z języka angielskiego.

JA-3b / Język angielski (poziom średniozaawansowany).

II semestr 30 h (15 spotkań x 2h raz w tygodniu).

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.00

Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 690 zł za semestr.      
Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 12.02.2020 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |