SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCEIA DLA NAUCZYCIELI - DORADCÓW ZAWODOWYCH - 19.06.2019 r. - Część IX.

30.01.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

zapraszają do udziału w spotkaniu

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI - DORADCÓW ZAWODOWYCH (I.8)

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele doradcy zawodowi

Data i godzina realizacji szkolenia: 25 września 2018 r.  – cz. I

29 października 2018 r. – cz. II

16 listopada 2018 r. - cz. III

                   7 stycznia 2019 r. - cz. IV

              6 lutego 2019 r. - cz. V

              11 marca 2019 r. - cz. VI

                 17.04.2019 r. - cz. VII

                13.05.2019 r. - cz. VIII - miejsce: ZDZ Sosnowiec, ul. Sienkiewucza 25

19.06.2019 r. cz. IX

 

 

Godzina rozpoczęcia: 10.00

Miejsce – adres realizacji szkolenia: CDN Sosnowiec,  ul. Białostocka 17

 

Koszt szkolenia: bezpłatne

Zgłoszenia przez formularz on-line: https://goo.gl/forms/dlOLl9ATz9geRDTx2

Autor: cdnsosnowiec |