Szkolenie nt.: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu - 15.11.2018 r. Cz. II

01.10.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W PRZEDSZKOLU (108)

 

Bloki tematyczne:

  1. Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?
  2. Przepisy regulujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z dysfunkcjami udzielaną na terenie przedszkola.
  3. Działania wspomagające rozwój dziecka ze SPE.
  4. Afazja motoryczna, autyzm, niedosłuch, wada wzroku, zaburzenia SI, ryzyko dysleksji, mutyzm czy ORM - jak pomóc dziecku?
  5. Metody pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli

Czas trwania warsztatu: 8 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: cz. I - 11 października 2018r. godz. 16:30

                                                           cz. II - 15 listopada 2018r. godz. 16.30

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 06.10.2018r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |