Bezpłatne szkolenie nt.: Opieka i wychowanie dziecka z FASD - 9.11.2018 r

24.10.2018 | Aktualności

Szkolenie dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec (Wydział Zdrowia) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Zapraszamy do udziału asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziców adopcyjnych

Szkolenie dofinansowane ze środków Gminy Sosnowiec

(Wydział Zdrowia) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza na bezpłatne szkolenie nt.:

Opieka i wychowanie dziecka z FASD

 

Szkolenie dla asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
i rodziców adopcyjnych

Prowadzący: Małgorzata Tomanik

 

Wstęp

Dziecko z FASD wymaga szczególnej opieki rodzicielskiej. Natomiast jego rodzice potrzebują wsparcia oraz informacji na temat realnych rozwiązań i strategii, które mogą zastosować w procesie wychowania, aby wspierać rozwój swojego dziecka. Ekspozycja na alkohol w okresie prenatalnym jest przyczyną uszkodzenia mózgu, które powoduje trudności w rozwoju, zachowaniu
i uczeniu się dziecka.  Często typowe podejście wychowawcze nie przynosi pożądanych efektów. Brak odpowiedniej diagnozy, zrozumienia przyczyn trudnego zachowania oraz nieodpowiedni sposób zaspokajania potrzeb dziecka przyczyniają się do  powstania objawów wtórnych, które zazwyczaj uwidaczniają się w okresie szkolnym. Należą do nich m.in. trudności w szkole, poczucie niepokoju i lęku, depresja.

Uczestnicy tego szkolenia zapoznają się z najnowszymi informacjami na temat diagnozy FASD, strategiami postępowania oraz akomodacjami środowiskowymi. Ponadto, zostaną omówione metody i zasady współpracy między rodzicami a pracownikami rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Cele:

  1. Rozwinięcie przez uczestników wiedzy na temat diagnozy FASD.
  2. Przygotowanie uczestników do rozpoznania cech charakterystycznych, które mogą wystąpić  u dziecka z FASD.
  3. Rozwinięcie przez uczestników niezbędnych umiejętności w zastosowaniu akomodacji środowiskowych  oraz odpowiednich strategii postepowania.
  4. Przygotowanie uczestników do efektywnej współpracy z rodzina lub pracownikami rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Planowane efekty:

  1. Uporządkowana  wiedza na temat diagnozowania FASD.
  2. Rozpoznawanie w praktyce cech charakterystycznych dziecka z FASD.
  3. Stosowanie w praktyce poznanych akomodacji środowiskowych oraz strategii postępowania.
  4. Stosowanie w praktyce poznanych metod i zasad współpracy z rodzicami lub pracownikami rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Program

Lp.

Godziny

Temat

1

godz.8:30 – 10:00

Znaczenie wczesnej diagnozy w zakresie FASD.

Wyjaśnienie objawów pierwotnych oraz objawy wtórnych.

Wyjaśnienie czynników chroniących rozwój dziecka.

2

godz.10:00 – 12:00

Przedstawienie cech charakterystycznych dziecka z FASD.

3

godz.12:00 -12:30

Przerwa

4

godz.12:30 – 14:00

Przedstawienie i wyjaśnienie zastosowania akomodacji    środowiskowych oraz strategii postepowania.

5

godz.14:00 – 16:00

Metody i zasady współpracy między pracownikami rodzinnej pieczy zastępczej a rodzicami

 

Termin: 09.11.2018, godz. 8.30
Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

 

Metody pracy:  Wykład z elementami warsztatów

 

Ilość godzin: 7 godzin

 

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać 30.10.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy

Autor: cdnsosnowiec |