Szkolenie nt.: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek - Część 2 - 7.12.2018 r.

30.10.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

Część 2

Program: 

Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji spółgłosek szeregów: syczących (sz, ż, cz, dż), syczących (s, z, c, dz), (ś, ź, ć, dź)

 

Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, logopedzi wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 7 grudnia 2018 r. godz. 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 30.11.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |