Szkolenie nt.: Stosowanie kart matematycznych Grabowskiego na lekcjach, zajęciach dodatkowych i w świetlicy - 26.11.2018 r.

30.10.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Stosowanie kart matematycznych
Grabowskiego na lekcjach, zajęciach dodatkowych i w świetlicy

Bloki tematyczne:

1. Gry z Kartami Grabowskiego "Dodawanie i odejmowanie".

2. Gry z Kartami Grabowskiego "Tabliczka mnożenia".

3. Gry z Kartami Grabowskiego "Gry logiczne".

4. Gry z bączkiem matematycznym Piruet.

 

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele świetlic szkolnych oraz nauczyciele ognisk terapii zajęciowej

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 26.11.2018 r., godz. 16.00 (poniedziałek)

Prowadzący: Certyfikowany Trener Kart Grabowskiego

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 170  zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 08.11.2018r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |