Szkolenie nt.: Innowacje w szkole i przedszkolu. Nowe przepisy – nowy sposób działania i dokumentowania - 22.11.2018 r.

31.10.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Innowacje w szkole i przedszkolu.
Nowe przepisy – nowy sposób działania i dokumentowania

Bloki tematyczne:

1. Czym jest innowacja? Jakie ma cechy? Po co ją realizujemy?

2. Stereotyp a innowacja w edukacji.

3. Obszary innowacji w szkole/przedszkolu.

4. Jak zaplanować realizację innowacji?

5. Nowe regulacje prawne dotyczące innowacji.

6. Innowacja a metoda projektu.

7. Wskazania do realizacji innowacji wynikające z treści podstawy programowej.

8. Dokumentowanie realizacji innowacji pedagogicznych.

9. Ocena pracy nauczyciela a innowacje.

10. Diagnoza obszarów do objęcia innowacją.

11. Innowacje a kompetencje kluczowe i potrzeby rynku pracy.

12. Przykładowy model innowacji.

13. Pomysły na innowacje w naszej szkole/w naszym przedszkolu wypracowane strategią Walta Disneya.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli

Czas trwania szkolenia: 5 godziny dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 22.11.2018r., godz. 16.30

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 80  zł

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 09.11.2018 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |