Muzeum Śląskie zaprasza szkoły do udziału w konkursie „Muzeum Młodych”. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 90-lecia powstania Muzeum.

31.10.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Muzeum Śląskie

zaprasza szkoły do udziału

w konkursie „Muzeum Młodych”

Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 90-lecia powstania Muzeum.


Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół z terenu województwa śląskiego (od IV klasy szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe).


Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży lokalną historią i dziedzictwem, a jego efektem ma być utworzenie lub ulepszenie działających już szkolnych muzeów czy izb pamięci. Działania wynikające z zaangażowania do przygotowania projektu wpłyną również na integrację międzypokoleniową oraz uwrażliwią młodzież na historię małych ojczyzn.


Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać mailowo lub pocztą tradycyjną kartę zgłoszeniową oraz projekt szkolnego muzeum lub izby pamięci w dowolnej formie (np. opis, prezentacja, projekt strony internetowej). Zgłoszeń dokonywać można w dwóch kategoriach: „muzeum szkolne” i „szkolne muzeum wirtualne”.


Adres e-mail: mlode_muzea@muzeumslaskie.pl


Adres pocztowy: Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice (z dopiskiem „Muzeum Młodych”)


Dla zakwalifikowanych do projektu szkół Muzeum Śląskie zorganizuje dwudniowe warsztaty zapoznające uczniów z pracą muzealną (tematy obejmą m.in. pracownię konserwatorską, digitalizację, działania promocyjne), które ułatwią realizację zaproponowanego projektu.  
Po zakończeniu warsztatów szkoły otrzymają grant na realizację własnego muzeum. Finalny projekt, który wygra w otwartym głosowaniu internetowym, otrzyma dodatkowo nagrodę.

TERMINY
Zgłaszanie uczestnictwa w konkursie (karty zgłoszeniowe): do 30 listopada 2018.
Nadsyłanie projektów/koncepcji „szkolnego muzeum”: do 31 grudnia 2018.
Działania warsztatowe: 7 stycznia – 15 marca 2019.
Głosowanie na najlepszy projekt: maj – czerwiec 2019.
 
Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie muzeumslaskie.pl w zakładce Projekty.
https://muzeumslaskie.pl/pl/muzeum-mlodych/  


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 32 213 08 61 oraz adresem mailowym mlode_muzea@muzeumslaskie.pl.  

Muzeum Młodych
 Muzeum Śląskie oczami dziecka – konkurs na plakat

Autor: cdnsosnowiec |