Szkolenie nt.: Wymagania nadzoru pedagogicznego w praktyce - 23.11.2018 r.

06.11.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Wymagania nadzoru pedagogicznego w praktyce

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podstawy prawne sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
  2. Ewaluacja jako forma nadzoru pedagogicznego.
  3. Kontrola jako forma nadzoru.
  4. Wspomaganie nauczycieli jako forma nadzoru  pedagogicznego.
  5. Monitorowanie jako forma nadzoru pedagogicznego.
  6. Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego- plan nadzoru pedagogicznego jego konstruowanie, przedstawianie radzie pedagogicznej, wprowadzanie zmian.
  7. Konstruowanie uchwały rady pedagogicznej dotyczącej wykorzystania wniosków ze sprawowanego w danym roku szkolnym nadzoru pedagogicznego.
  8. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej- jego obowiązki o charakterze organizacyjnym i merytorycznym.

 

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

Data i godzina realizacji szkolenia: 23.11.2018 r. (piątek), godz. 9.30 – 14.30

 

Prowadzący: Beata Florek

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu; ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec

Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 15.11.2018

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |