Szkolenie nt.: Akta osobowe na nowych zasadach i RODO w kadrach - 17.12.2018 r.

16.11.2018 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Akta osobowe na nowych zasadach i RODO w kadrach

 

 1. Przewodnik po zmianach w dokumentacji pracowniczej mających obowiązywać od 1.01.2019 r.
 2. Zasady prowadzenia od 1.01.2019 r. papierowych akt osobowych pracowników
 3. Zawartość części A akt osobowych (kandydat do pracy) od 1.01.2019 r.
 4. Zawartość części B akt osobowych (nawiązanie i przebieg stosunku pracy) od 1.01.2019 r.
 5. Zawartość części C akt osobowych (rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy) od 1.01.2019 r.
 6. Zawartość nowej części D akt osobowych (odpowiedzialność porządkowa pracowników) od 1.01.2019 r.
 7. Zawartość pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej
 8. Elektronizacja akt osobowych pracownika począwszy od 1.01.2019 r.
 9. Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej
 10. Obowiązkowe skrócenie okresu przechowywania dokumentacji
 11. Dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji – krok po kroku
 12. RODO w kadrach od 25.05.2018 r. i w świetle zmian zapowiadanych od 1.01.2019 r.
 13. Pozyskiwanie informacji o niekaralności członka załogi od 27.06.2018 r.
 14. Monitoring w miejscu pracy (pomieszczeń i narzędzi pracy)

Szkolenie zostanie poprowadzone w sposób warsztatowy. Oprócz wykładu merytorycznego według podanego programu prelegent omówi już przygotowane lub sporządzi razem z uczestnikami wzory nowych druków, m.in.

 • zawiadomienie o zmianie postaci dokumentacji i możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji
 • zawiadomienie lub pouczenie o długości okresu przechowywania dokumentacji i możliwości jej odbioru po upływie tego okresu
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków załogi
 • zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych osobowych
 • umowa podpowierzenia
 • informacja dla członka załogi o prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i uzyskać wyjaśnienia.

Czas trwania szkolenia: 8 godziny dydaktycznych

Data i godzina realizacji szkolenia: 17.12.2018r., godz. 10.00 – 16.00 (poniedziałek)

Prowadząca: Renata Majewska

 • ukończyła studia prawnicze w 1997 r. na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prawie dziesięć lat pracowała jako redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, ostatnie kilka lat jako redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”,
 • od 2009 roku lat prowadzi firmę, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym, o nazwie Biuro Kadr i Płac,
 • doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie pracy i płacach, zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje),
 • autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 220 zł

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • zaświadczenie.

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 03.12.2018 r. na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

 

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Autor: cdnsosnowiec |