Laboratorium Pedagogiki Teatru - Kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej - Część X. Aktor w teatrze słowa - 29.06.2019 r. i Część XI. Reżyseria w teatrze amatorskim - 30.06.2019 r.

11.12.2018 | Aktualności

Część X. Aktor w teatrze słowa - 29.06.2019 r. odbędzie się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu przy ul. Białostockiej 17 / Część XI. Reżyseria w teatrze amatorskim - 30.06.2019 r.odbędzie się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4

Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej

Zagadnienia poruszane podczas kursu:
 

1. „Pedagogika Teatru”
Prowadząca: Justyna Czarnota
Termin: 26 stycznia 2019 roku

Warsztat wprowadzający w ideę pedagogiki teatru. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak uwzględniać potrzeby i zainteresowania dzieci podczas pracy nad przedstawieniem oraz poszukamy sposobów, by zajęcia teatralne były dla uczestników przygodą i zabawą. Zastanowimy się również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole.

 

 2.Oblicza dramy”
Prowadzący: Marcin Drzazga
Termin: 9 lutego 2019 roku

Warsztat poświęcony technice dramy, wykorzystywanej jako metoda edukacyjna w różnych obszarach tematycznych – w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Metoda pracy dramą, poprzez poznawanie cudzych historii i konstruowanie fikcyjnych opowieści, pozwala mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami w bezpiecznych warunkach zdarzenia scenicznego. Pogłębia świadomość własnych możliwości, rozwija zdolność rozumienia cudzych zachowań i wykształca mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod nacisku. Warsztat przybliża znajomość technik dramowych (prostych ćwiczeń i gier) możliwych do wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie zajęć czy lekcji.

 

3. „Nowe technologie w teatrze”
Prowadzący: Tomasz Michalczewski
Termin: 2 marca 2019 roku

Refleksja nad współczesnym teatrem pozostaje niepełna bez problematyzowania zagadnień związanych z medialnością. Jak w pracy nad spektaklem umiejętnie wykorzystywać możliwości oferowane przez zaawansowaną technologię? Jak opracować wizualizacje? Czy obcowanie z teatrem czerpiącym garściami z najnowszych technik multimedialnych wymaga szczególnych kompetencji odbiorczych?


 

4. „Ruch w pracy teatralnej”
Prowadzący: Tomasz Rodowicz
Termin: 16 marca 2019 roku

Warsztat poświęcony pracy aktora z ciałem. Doskonali umiejętności związane z przygotowaniem uczestnika zajęć teatralnych do pracy m.in. w konwencji teatru ruchu. Zajęcia poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych i okołoteatralnych z różnymi grupami. Warsztat będzie miał formę treningu fizycznego.

 

5. „Teatr bez granic”
Prowadząca: Justyna Sobczyk
Termin: 30 marca 2019 roku

Warsztat poświęcony teatrowi zaangażowanemu społecznie oraz analizie relacji między teatrem a kontekstem społecznym, w którym funkcjonuje. Jakich narzędzi teatralnych użyć, by skutecznie odpowiedzieć na potrzeby grup zagrożonych marginalizacją? W jaki sposób pracować z osobami defaworyzowanymi społecznie, by umożliwić im autorską wypowiedź, bez odgórnego narzucania określonej perspektywy? Warsztaty pozwolą także zyskać wiedzę na temat dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz tego, jak oswajać uczniów/członków grup teatralnych z tematem odmienności i różnicy.
 

6.  „Odsłony scenografii
Prowadząca: Justyna Łagowska

Termin: 13 kwietnia 2019 roku  

Spotkanie warsztatowe poświęcone scenografii teatralnej. W jaki sposób swojemu postrzeganiu świata nadać materialny kształt? Jak z prostych elementów stworzyć oprawę plastyczną spektaklu? Z jakich metod i materiałów korzystać? Warsztat pokaże, jak w uczniach/członkach grup teatralnych rozwijać umiejętność rozumienie metafor i w jaki sposób fantazyjne pomysły przekładać na efektowne plastyczne wizje. Zajęcia mają charakter praktyczny.

 

7. „Teatr młodzieżowy – pakiet praktycznych porad”
Prowadząca: Alicja Brudło
Termin: zmiana terminu na 18 maja 2019 roku

Warsztat poświęcony teatrowi młodzieżowemu. Czym różni się teatr tworzony z młodzieżą od tego tworzonego dla młodzieży? W jaki sposób w spektaklach mogą być poruszone tematy tabu i jak rozmawiać z młodymi widzami o tych trudnych zagadnieniach? Jak wyglądają i są odbierane spektakle w budynku teatru, a jak w szkole? I w końcu: jaką rolę odgrywają w tym wszystkim pedagodzy teatru i nauczyciele? Warsztat ma na celu wyposażenie jego uczestników w zestaw praktycznych narzędzi, odpowiednich do wykorzystania w procesie pracy teatralnej i/lub warsztatowej z młodzieżą.


8.  „Dobrodziejstwo improwizacji”
Prowadzący: Arti Grabowski
Termin: 8 czerwca 2019 roku

Technika improwizacji staje się coraz bardziej popularna nie tylko jako jedna z metod pracy nad rolą, ale również jako alternatywna metoda komunikacyjna, umożliwiająca rozwój wyobraźni, empatii, czy doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Pozwala zyskać większą pewność siebie. Warsztat wyposaża uczestników w podstawowe umiejętności pracy metodą impro.  

 

 9. „Dramaturgia w teatrze”
Prowadzący: Miłosz Markiewicz
Termin: 28 czerwca 2019 roku

Warsztat poświęcony pracy nad stworzeniem własnego, autorskiego scenariusza przedstawienia, etiudy teatralnej. Jak z opisu zrobić dialog? Czy dramaturgia dotyczy tylko tekstu czy także tego, co jest między słowami? Etapy pracy nad scenariuszem. Przybliżenie technik pisania sztuk teatralnych.

 

10. „Aktor w teatrze słowa”
Prowadzący: Przemysław Kania
Termin: 29 czerwca 2019 roku

Warsztat poświęcony pracy nad rolą. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru słowa. Ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu. Podstawy pracy z tekstem. Interpretacja wiersza i prozy. Przygotowanie aktora/ucznia do małych form teatralnych – recytacji, „wywiedzione ze słowa”, monodramu, a także wystąpień publicznych.

 

11. „Reżyseria w teatrze amatorskim”
Prowadząca: Iwona Woźniak
Termin: 30 czerwca 2019 roku

Warsztaty wprowadzające w metody przygotowania przedstawienia oraz przybliżające różne role i zadania reżysera – nauczyciela – instruktora. Warsztaty pozwolą poznać reżyserię wychodzącą od analizy tekstu, inspirowaną teatrem formy, teatrem plastycznym, a przede wszystkim polegającą na współtworzeniu przedstawienia wraz z grupą.

 

GODZINY ZAJĘĆ:
10:00-18:00

MIEJSCA ZAJĘĆ:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Białostocka 17,
41-219 Sosnowiec

 

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |