Szkolenie nt.: Trudny uczeń, trudny rodzic – trening komunikacji i asertywności - 22.01.2019 r.

07.01.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Trudny uczeń, trudny rodzic
– trening komunikacji i asertywności

Program: 

Podczas warsztatu nauczyciele będą mieli okazję przećwiczyć metody komunikacji z „trudnym” rozmówcą. Poznają techniki asertywnego zachowania i wyrażania swoich emocji. Dowiedzą się w jaki sposób prowadzić trudne rozmowy tak, by nie wywoływać i nie zaostrzać konfliktów.

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy PPP

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 22 stycznia 2019 r. godz. 16:00 (wtorek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 15.01.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |