Szkolenie nt.: Zagrożenia w życiu współczesnego nastolatka - 29.01.2019 r.

09.01.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Zagrożenia w życiu

współczesnego nastolatka

 

Program:

Seksualizacja i pornografia.

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Uzależnienia behawioralne.

Zaburzenia nastroju.

Zaburzenia odżywiania.

Samookaleczanie i samobójstwa.

 

Adresaci: Psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół/ placówek oświatowych, nauczyciele WDŻ

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 29 stycznia 2019 r. godz. 16:00 (wtorek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 22.01.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |