Szkolenie nt.: Gry dydaktyczne jako skuteczny sposób nauczania i uczenia się - 30.01.2019 r.

09.01.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

Gry dydaktyczne
jako skuteczny sposób nauczania i uczenia się

 

Program

  1. Metodologia pracy nauczyciela z wykorzystaniem gier dydaktycznych.
  2. Wartość gier w procesie dydaktycznym.
  3. Projektowanie gry dydaktycznej

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 30 stycznia 2019 r. godz. 16:00 (środa)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                             

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 23.01.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |