Szkolenie nt.: „Malowane nożyczkami” Proste i ciekawe techniki artystycznego cięcia papieru, jako działanie wspierające rozwój manualny dziecka - 31.01.2019 r.

09.01.2019 | Aktualności

Zapraszamy do udziału

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

„Malowane nożyczkami” Proste i ciekawe techniki artystycznego cięcia papieru, jako działanie wspierające rozwój manualny dziecka

Program: 

  1. Wycinanki płaskie i przestrzenne w pracy z dzieckiem.                                 
  2. Różnorodne techniki i formy pracy.                                
  3. Wykonanie konkretnych wytworów.

 

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Data i godzina realizacji szkolenia: 31 stycznia 2019 r. godz. 16:00 (czwartek)

Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                             

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

 

Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 24.01.2019 r.

na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  lub faxem +48 32 292 72 50.

Formularz zgłoszeniowy - placówki oświatowe z Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - placwóki oświatowe spoza Sosnowca

Formularz zgłoszeniowy - osoby indywidualne

Autor: cdnsosnowiec |